Hotel slaapkamer ingang

intern bij Waarlijk Vrij

Een veilige omgeving om in alle rust te herstellen

Waarlijk Vrij heeft de mogelijkheid om 24/7 begeleiding te bieden. Cliënten worden ondergebracht in een Waarlijk Vrij gezin waar in alle rust en liefde gewerkt wordt aan herstel. 
Om in aanmerking te kunnen komen voor WaarlijkVrij Intern ondergaat de cliënt of ondergaan de cliënten een uitgebreide screening waarin de doelstellingen in kaart gebracht worden. Deze doelstellingen spiegelen we aan de mogelijkheden binnen WaarlijkVrij. Blijken deze passend te zijn dan zal de cliënt of cliënten intern kunnen gaan.